De Kneuters
Tonpraoten
In ons archief vindt u foto’s van de Jeugdprinsengroep, de Boerenbuidsparen, het Tonpraoten en van alles wat met carnaval heeft te maken. Mocht u in het bezit zijn van oude foto’s of artikelen die met carnaval in Kneutergat te maken hebben, dan zouden wij die graag even willen lenen om ons archief uit te breiden. U krijgt de foto’s en dergelijke natuurlijk weer  ongeschonden terug.
Jeugdprinsengroep Kneuters Bruidsparen
K n e u t e r a r c h i e f B o e r e n b r u i d s p a r e n K n e u t e r s J e u g d p r i n s e n g r o e p Jeugdtonpraoten T o n p r a o t e n J T P r a o t e r s